Yüzde Hesaplama

Yüzde Hesaplama


Sayı:
Oran:
%


 • İlgili Hesaplamalar

 • Yüzde Nasıl Hesaplanır?


  Yüzde Nedir?

  Yüzde, 100 tane eşit parçaya sahip olan bir bütündür. Bu bütündeki her bir parçanın ifade edilmesinde de yüzde kullanılır. Örneğin Yüzde A gibi. % işareti ile gösterilir. Kesir olarak gösterimi de A / 100 şeklindedir.

  Yüzde Hesaplama Örnekleri

  Herhangi bir değerin yüzde ifadesini bulmak için değer / tamamı ile hesaplama yapılabilir. 12 eşit parçaya bölünmüş bir pastanın 2 dilimi toplamın yüzde kaçıdır? Bu durumda 2 / 12 = %167 olacaktır.
  Bir sayının %15’ inin ne olduğunu hesaplamak için sayısı 15 ile çarpıp 100’ e bölerek hesaplama yapılabilir.Bu şekilde örnekler çoğaltılabilir.

  Yüzde Nasıl Hesaplanır?

  Herhangi bir değerin yüzdesini hesaplamak için sayıyı ve yüzdelik değeri girdikten sonra hesapla butonuna tıklayarak hesaplama yapabilirsiniz.