Yoğunluk Hesaplama

Yoğunluk Hesaplama


Kütle:
kg
Hacim:

 • İlgili Hesaplamalar

 • Yoğunluk veya Özkütle Nedir?


  Yoğunluk Nedir?

  Yoğunluk, bir malzemenin birim hacim başına düşen kütlesi olarak tanımlanır. Yani maddenin içeriğinin birbirine ne kadar sıkı sıkıya bağlı olduğunun da göstergesidir.
  Bir kilo demir mi bir kilo pamuk mu ağır sorusunun ilke etapta düşündürmesinin sebebi de, demirin içeriğinin birbirine sıkı sıkıya bağlı olmasından dolayı daha ağır olacağını düşünmek olabilir. Nİhayetinde ikisi de birer kilo olduğu için aynı ağırlıktadır.

  Yoğunluk Formülü Nedir?

  Yoğunluk hesaplama formülü yoğunluk (d) = kütle (m) / hacim (V) dir. SI birim sistemine göre yoğunluk birimi kilogram / metreküp (kg / m³) tür.
  Diğer taraftan yoğunluk,birim hacimdeki kütle miktarı olarak da tanımlanabilir.
  Hacim, bir cismin uzayda kapladığı alandır. 3 boyutlu bir ifadedir. katı ve sıvı maddelerin belirli bir hacmi var iken, gaz maddeler bulundukları kabın şeklini alırlar.
  Kütle ise bir cismin değişmeyen madde miktarıdır. Ağırlık ile karıştırılmamalıdır. Ağırlık cismin kütlesinin yerçekimi ivmesi ile çarpılması sonucunda elde edilir.

  Yoğunluk Nasıl Hesaplanır?

  Yoğunluk hesaplaması yapabilmek için öncelikle kütle ve hacim bilgisine ihtiyacımız vardır.
  Bir maddenin kütlesini bulabilmek için ağırlığını yerçekimi ivmesine bölerek kütlesini hesaplayabilirsiniz.
  Hacmini hesaplayabilmek için ise, katı, sıvı ve gazlarda farklı yollar izlemek gereklidir.
  • Katılarda; hacmini bildiğiniz su dolu bir kaba katı cismi koyduğunuzda ilk durum ve ikinci durum arasındaki suyun yüksekliği arasındaki fark katı cismin hacmini verecektir.
  • Sıvılarda; bulunduğu kabın şeklini aldığı için katılara göre hacim hesaplamak daha kolaydır.
  •Gazlarda ise; bulundukları kabın hacmi ne ise gazın hacmi de o kadar olacaktır.
  Bu durumda kütle / hacim formülünü kullanarak veya hesaplama aracımızı kullanarak hesaplama yapabilirsiniz.