WACC Hesaplama

WACC Hesaplama


Kısa Vadeli Borçlar:
Kısa Vadeli Borçlar Faiz Oranı:
%
Uzun Vadeli Borçlar:
Uzun Vadeli Borçlar Faiz Oranı:
%
Özsermaye Toplamı:
Özsermaye Maliyeti:
%
Kurumlar Vergisi Oranı:
%


 • İlgili Hesaplamalar

 • Ağırlıklı Ortalama Özsermaye Maliyeti Nasıl Hesaplanır?


  WACC Nedir?

  WACC, bir işletmenin kendini nasıl fonladığını gösteren orandır. Veya yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Açılımı "Weighted Average Cost of Capital" iken Türkçesi "Ağırlıklı Ortalama Özsermaye Maliyeti" dir. Kısaca AOSM ile gösterilir.

  WACC Nerede Kullanılır?

  WACC, yatırım projelerinin değerlendirilmesinde ve firmaların değerinin hesaplanmasında kullanılır.

  WACC Nasıl Hesaplanır?

  WACC hesaplamasını örnek üzerinden anlatmak daha kolay olacağı için bir örnek ile ilerleyelim istiyoruz.
  Bir işletmenin finansal durumu aşağıdaki gibi olsun:
  • Kısa vadeli borçlar toplamı 10.000 ₺,
  • Kısa vadeli borçlar faiz oranı %12,
  • Uzun vadeli borçlar toplamı 20.000 ₺,
  • Uzun vadeli borçlar faiz oranı %10,
  • Özsermaye toplamı 7.000 ₺,
  • Özsermaye maliyeti %18,
  • Vergi oranı ise %20 olsun.
  Bu durumda WACC = (10.000/37.000)*0.12*(1-0,20) + (20.000/37.000)*0,10*(1-0,20) + (7.000/37.000)*0.18
  WACC = % 10.32 olmaktadır.

  Formülü açıklamak gerekirse, borçlar bilançoda pasif kısımdaki borçların tamamını kapsamaktadır.
  Borçların maliyeti ise, borçların tamamı için ortalama faiz oranı ne ise odur.
  Özsermaye, bilinen öz varlıklardır.
  Özsermaye maliyeti (cost of equity) ise = Risksiz getiri + Beta(sektör) x Beta(ülke) x (Market getirisi - Risksiz getiri) formülü ile hesaplanabilir.
  Vergi oranı da işletmelerin tabi olduğu vergidir.

  WACC Nasıl Yorumlanır?

  Yukarıdaki örnekte WACC için çıkan değer %10,32 idi. Bu değerlere sahip bir yatırım için bir nakit akış tablosu olacaktır muhakkak. Projenin yıllar içindeki net nakit akışı ile iç getiri oranı (IRR) hesaplandığında hesaplanan değer %10,32’ den büyük ise, bu proje finansal olarak makul gözükmektedir. Fakat tek başına WACC ile karar vermektense farklı finansal çalışmaları da yapmak faydalı olacaktır.