WACC Hesaplama

WACC Hesaplama


Özsermaye Oranı:
%
Özsermaye:
Borç Oranı:
%
Borç:
Kurumlar Vergisi Oranı:
%

Açıklama


WACC, (Weighted Average Cost of Capital) türkçesi Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti, bir firmanın yatırım ve faaliyetlerini finanse etmek için çıkardığı tahvil, banka kredileri ve özsermaye gibi çeşitli finansal yükümlülüklerin ağırlıklı ortalama maliyetini ifade eder. Yatırım projelerinin değerlendirmesinde; bir projenin hangi tür fonla finanse edildiğine bakılmaksızın ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti kullanılmaktadır.
WACC özellikle yeni yatırımların fizibilite çalışmalarında kullanılan bir orandır. Yeni yatırım yaparken mevcut WACC üzerinde bir oran beklemelisiniz, daha önemlisi ise bugünkü değer hesaplamalarında kullanılan iskonto oranı WACC ile hesaplanır.
WACC olarak bulduğunuz değer, sizin faliyetlerinizin ortalama yüzde kaç ile fonladığınızı gösterir. Bundan sonraki yatırımlarınızda en az bulduğunuz WACC oranı kadar bir getiri bekleyebilirsiniz, ve bugünkü değer hesaplamalarınızda iskonto oranınızı bulduğunuz WACC olarak belirleyebilirsiniz.
Zorunlu alanları tamamladıktan sonra Hesapla butonuna tıklayarak hesaplama yapabilirsiniz.