Ses Hızı Hesaplama

Ses Hızı Hesaplama


Sıcaklık:
°C


  • İlgili Hesaplamalar

  • Ses Hızı Nasıl Hesaplanır?


    Ses Nedir?

    Ses en genel tanımı ile işitme organının duyabildiği titreşim olarak ifade edilebilir. Ses çıktığı kaynaktan ortamdaki maddecikleri titreştirerek yayılır. Dolayısıyla maddenin olmadığı boşlukta ses yayılmaz. Ortamdaki tanecikler ne kadar yoğun ise ses o kadar hızlı yayılır.

    Ses Hızı Nedir?

    Ses hızı sesin bulunduğu ortamdaki ilerleme hızıdır. Ses hızı havada, deniz seviyesinde ve 21 °C sıcaklıkta 343.2 m/s (343.2 metre/saniye) (yaklaşık 1235.5 km/saat) olarak alınır. Havanın sıcaklık, yoğunluk gibi ortam koşullarına göre sesin yayılma hızı değişebilir.Ses yayılma hızı katıdan gaza doğru azalır. Ses hızına etkiyen farklı faktörlerde bulunmaktadır. Örneğin rüzgarın olduğu bir ortamda ses farklı hızda yayılır. Gece ve gündüz arasında da ses yayılma hızında farklılık vardır. Ses hızına etkiyen diğer faktörlerden biri de sıcaklıktır. Bu hesaplama sayesinde sıcaklığa göre sesin yayılma hızını hesaplayabilirsiniz.