Sekizgen Nedir?

Sekizgenler Hakkında


Bir sekizgenin standart tanımı, 8 tarafı da kapalı bir alanı sınırlayan çokgen demektir. Temel Yunanca kavramı olan herkes için neredeyse açık olacaktır ve bir sekizgenin matematik bilgisi olmadan kaç tarafının olduğu sorusuna da cevap verilebilir. Bunun nedeni sekiz diye başlamasından gelir. Bu nedenle sekizgenin sekiz tarafı olduğunu hatırlayamazsanız ahtapotun sekiz bacağı olduğundan aklınıza getirebilirsiniz.


sekizgen

Sekizgen açıları hakkında konuştuğumuzda, sekizgen şeklinin biraz daha derinine inmeliyiz. Şimdilik sekizgen taraflara yapışalım. Birisi size sekizgenin kaç tarafı vardır diye sorarsa cevap her zaman aynıdır ancak kenarların uzunluğunu sorarlarsa verebileceğiniz kesin bir cevap yoktur. Bir sekizgen farklı uzunlukta kenarlara sahip olabilir ve yine sekizgen olabilir.


sekizgen

Bunda hiçbir kısıtlama yoktur. Bununla birlikte, sekizgen aynı uzunlukta ve aynı iç açılara sahip olduğunda biz buna düzenli sekizgen diyoruz. Aşağıdaki resimlerde de görebileceğiniz gibi düzenli sekizgenler özel özelliklere sahiptir. Sekizgen kelimesinin kökenine bakarsak sekiz açı anlamına gelir. Çokgenin düz kenarlarla birleştirilen sekiz köşesi oluştuğu anlamına gelir. Sekiz açıya sahip olmanın gerekli sonucu olarak, bir sekizgen her zaman 8 tarafa sahip olacaktır. Aslında standart sekizgen tanımı, sekizgenin sekiz açıdan ziyade sekiz kenara sahip olarak tanımlar ancak zaten her iki tanımda aynı kapıya çıkar. Öyleyse sekizgen nedir? Sekiz kenarlı bir çokgen mi yoksa sekiz açılı bir çokgen mi sorusunun cevabı eşit derecede cevaplandırılır. Bir sekizgenin kenarlarına uygulanan ancak hepsinin toplamına uygulanan bir kısıtlama yoktur. Bu bir geometrik kısıtlamadır çünkü bu kurala uymadan sekiz tarafın bir araya gelmesi imkansızdır. Tüm sekizgenler için tüm iç açılarının toplamı her zaman 1080 derece olur. Bu düzgün bir sekizgenin tam olarak iç sekizgen açılara sahip olacağı anlamına da gelir. 1080/8=135 derece düzgün sekizgenin her bir iç açısının ölçüsüdür. Düzgün sekizgenin alanını bulmanın en kolay yolu sekizgeni 8 adet ikizkenar üçgene bölmek olacaktır. Buradan rahatça bulabilirsiniz. Bir diğer yoğlu ise çokgen alan bulma formülünü uygulamak olacaktır. Bir çokgenin alanı= (1/4)nk 2*cot(π/ n) formülünden bulunur. (k=çokgeninin bir kenarının uzunluğu ve n kenar sayısı). Eski tarihi yapılarda sekizgen sıklıkla kullanılmıştır. Eski Osmanlı mimarisinde sekiz köşeli yıldız da denen bu geometrik şekle mimari yapıların her tarafında görmek mümkündür.


Sekizgen Çevre ve Alan Hesaplama

Eğer düzgün bir sekizgenin ile ilgili hesaplamalar yapmak isterseniz size buradan yardımcı olabiliriz.