Sekizgen Alan/Çevre Hesaplama

Sekizgen Çevre ve Alan Hesaplama


1 Kenar (a):
cm


 • İlgili Hesaplamalar

 • Sekizgen Çevresi ve Alanı Nasıl Hesaplanır?


  Sekizgen Nedir?

  Sekizgen, sekiz kenarı olan kapalı şekildir.


  Sekizgen Özellikleri Nelerdir?

  • Sekizgenin sekiz kenarı ve sekiz köşesi vardır.
  • Sekizgenin iç açıları toplamı 1080° dir. İç açılar toplamı hesaplama formülü (n - 2) x 180 dür.
  • Sekizgenin dış açılar toplam derecesi 360° dir.
  • Sekizgenin 20 köşegeni bulunur. Köşegen hesaplama formülü n(n - 3) / 2 dür.
  • Düzgün sekizgenin bütün kenarları ve açıları birbirine eşittir.
  • Düzgün sekizgenin bir açısı 135° dir.
  • Düzgün sekizgenin bir dış açısı 45° dir.
  • Düzgün sekizgenin karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.

  Sekizgenin Çevresi Nasıl Hesaplanır?

  Bir kenar uzunluğu a olan düzgün sekizgenin çevresi 8a formülü ile hesaplanabilir.

  Sekizgenin Alanı Nasıl Hesaplanır?

  Bir kenar uzunluğu a olan düzgün sekizgenin alanı 2 x (1 + √2) x a2 formülü ile hesaplanabilir.