ROS Hesaplama

ROS Hesaplama


Net Satışlar:


 • İlgili Hesaplamalar

 • Return On Sales Nedir?


  ROS Nedir?

  ROS, return on sales in kısaltmasıdır. Türkçesi ise satışların geri dönüşüdür. ROS, bir işletmenin hem karlılığını hemde verimliliğini ölçen bir göstergedir. Şirketin tüm maliyet ve vergileri düştükten sonra satış gelirinden ne kadar net kar elde ettiğini gösterir. Basitçe ifade etmek gerekirse her bir liranın yüzde kaçının kara dönüştüğünü gösterir. Örnğin bir şirket her 1 TL’ lik satıştan 0.17 TL’ lik kar elde ediyorsa, ROS değerinin % 17 olduğunu söyleyebiliriz.
  Satış getirisi, bir şirketin farklı dönemler arasındaki karlılığını karşılaştırırken özellikle yararlıdır. ROS'un değeri arttığında, bir şirketin verimli bir şekilde büyüdüğünün ve finansal durumunun iyileştiğinin bir işaretidir; zaman içinde azaldığında, bir şirketin geliri kâra dönüştürmekte bazı sıkıntıları olduğu anlamına gelebilir.

  ROS Nasıl Hesaplanır?

  Satışların geri dönüşü, bir şirketin faaliyet karının net satışlarına bölünmesiyle bulunur. Bu gösterge her zaman bir yüzde ile ifade edildiğinden, hesaplamaların son adımı elde edilen sonucu % 100 ile çarpılmasıdır.
  ROS = Faaliyet Karı / Net satışlar * % 100
  Faaliyet karı, şirketin ticari faaliyetlerinden elde edilen kar, dolayısıyla brüt kar, faaliyet giderleri, amortisman nedeniyle azalmıştır. Bir şirketin faaliyet dışı geliri yoksa (örneğin, faiz veya varlık satışlarından), faaliyet karı FVÖK 'e eşittir.

  ROS Nasıl Yorumlanır?

  Bir A firması düşünelim, her ay 200 bin TL net satış yapsın, ancak bu geliri elde etmek için 170 bin TL maliyet gerekiyor. Rakip B firmasının satışları 50 bin TL, ancak maliyetleri çok daha düşük - sadece 35 bin TL. İki şirketten hangisinin satış getirisi daha yüksek?
  Net satışlardan maliyetlerini düşerek A firmasının faaliyet karını hesaplayalım:
  Faaliyet karı = 200 bin TL - 170 bin TL = 30 bin TL
  ROS elde etmek için bu sonucu net satışlara bölelim:
  ROS = 30 bin TL / 200 bin TL = % 15
  B firması için yukarıdaki adımları tekrarlayın:
  Faaliyet karı = 50 bin TL - 35 bin TL = 15 bin TL
  ROS = 15 bin TL / 50 bin TL = % 30
  A firması için satış getirisi % 15 gibi yüksek bir seviyededir. İkinci şirketin ise % 30 gibi şaşırtıcı derecede yüksek bir ROS elde etmeyi başarmış. Çoğu işletme, genellikle % 5-10 seviyesinde satış getirisinden memnundur. A ve B firmasının analizine göre her iki şirket de gerçekten karlıdır. Doğal olarak, tam bir resim elde etmek için, 2-3 yıl boyunca ROS 'daki değişikliklere göz atmak gereklidir. Ek olarak diğer finansal göstergelerde faydalı olacaktır.