ROIC Hesaplama

ROIC Hesaplama


Vergi Oranı:
%
Alacaklar:
Özsermaye:

Açıklama


ROIC, açılımı Return on Invested Capital olup Türkçesi Yatırım Sermayesi Getirisi ' dir. ROIC işletmenin karlılığına dair analiz yaparken esas faaliyet karını baz alan hesaplamalar daha sağlıklı sonuçlar vermektedir. ROIC hesabı yaparken işletmenin vergiden arındırılmış karı üzerinden hesaplama yapılmaktadır. ROIC hesaplama yapabilmek için Faiz Vergi Öncesi Kar' dan (FVÖK) vergi miktarı çıkarıldıktan sonra Vergi sonrası Net Kar bulunur. Bulunan Net Kar miktarının alacak ve özsermaye toplamına oranı ise yatırım sermayesinin getirisi (ROIC) oranını verir. ROIC değerinin pozitif olması yapılan yatırım karşılığında kar edildiğinin göstergesidir.
Zorunlu alanları tamamladıktan sonra Hesapla butonuna tıklayarak hesaplama yapabilirsiniz.