ROIC Hesaplama

ROIC Hesaplama


Vergi Oranı:
%
Alacaklar:
Özsermaye:


 • İlgili Hesaplamalar

 • Return on Invested Capital Nedir?


  ROIC Nedir?

  ROIC, return on invested capital in kısaltmasıdır. Türkçesi ise yatırım sermayesi getirisidir. ROIC, hissedarları tarafından yapılan yatırımı kazandırmada işletmenin ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir göstergedir. Hissedar olarak hangi yatırım getirisini bekleyebileceğinizi değerlendirmeye çalışıyorsanız ROIC konusunu iyice öğrenmenizi öneriyoruz.

  ROIC Neden Önemlidir?

  Birçok işletme tüm maliyetlerini karşılamak için ve kar elde etmek için işletme gelirine güvenmiyor, bunun yerine dış sermaye ile borç ve öz kaynaklarını kullanıyorlar.
  Doğal olarak yatırımcılar yatırdıkları paraya ne olduğunu bilmek istiyorlar. Yatırım yapılan sermayeden elde edilen karı öğrenmenin en kolay yolu ROIC kullanmaktır. ROIC oranı yüksek ise şirket yönetiminin gelirleri artırmada başarılı olduğunu ve yatırılan sermayenin verimli bir şekilde kullanıldığını gösterir. Diğer taraftan, düşük yatırım sermayesi getirisi, hissedarların parayı gerektiği gibi kullanmadığı, gelirlerde artış olmadan harcandığını gösteren bir uyarı işareti olabilir.
  ROIC oranında %2 eşik değeri olarak değerlendirilir. Bir işletmenin ROIC değeri %2’ nin üzerinde ise hissedarlar için değer ifade eder. Eğer %2’ nin altında ise işletmeye değer muhribi denir.
  ROIC'in, özellikle madencilik şirketleri veya büyük üretim tesisleri gibi büyük miktarda yatırım sermayesi olan şirketler söz konusu olduğunda, yatırımların verimliliğinin en güvenilir göstergelerinden biri olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, bireysel varlıkların performansından ziyade toplam getiriyi gösterdiğinin farkında olmalısınız. Yalnızca ROIC'e dayanarak, en çok veya en az kar getiren yatırımları seçmek imkansızdır.
  Bir girişimci iseniz, size şirketinizi finanse etme maliyetleri hakkında daha fazla bilgi veren bir başka metrik wacc - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ile de ilgilenebilirsiniz.

  ROIC Nasıl Hesaplanır?

  ROIC formülü;.
  ROIC = ((FVÖK * (1 - Vergi Oranı)) / (Alacak + Özsermaye))) * %100 dür.
  Örnek bir çözüm yapmamız gerekirse;
  • FVÖK 50 bin TL,
  • Vergi oranı da %25,
  • İşletmenin alacağının olmadığını varsayalım,
  • Özkaynaklar ise 121.500 TL olsun.
  Bu durumda;
  (50.000 * (1 - 0,25)) / ((0 + 121.500)
  = %30,86 olmaktadır.
  Bu değer işletmenin mükemmel bir finansal duruma sahip olduğunu gösterir. Ancak ulaşılması ve elde tutması da oldukça zor olabilir. Tek başına yeterli olmayan diğer metirkler ile birlikte değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Ve son birkaç yılın verilerini analiz etmek gerekir.