ROE Hesaplama

ROE Hesaplama


Net Kar:
Özkaynak:


 • İlgili Hesaplamalar

 • Return on Equity Nasıl Hesaplanır?


  ROE Nedir?

  ROE, return on equity nin kısaltmasıdır. Türkçesi ise özkaynak karlılığıdır. ROE, işletmenin ne kadar verimli olduğunu gösteren popüler ve önemli bir göstergedir. En basit ifade ile ROE, şirketin özkaynaklarından ne kadar kar elde ettiğini gösteren karlılık oranıdır. Başka bir ifadeyle de, şirketin hissedarların yatırdığı para ile kar elde etme yeteneğidir.

  ROE Nasıl Hesaplanır?

  ROE iki değişken ile hesaplanabilir.
  1. Net kazanç,
  2. Özkaynak.
  ROE = (Net Kar / Özkaynak) x %100 formülü ile hesaplanabilir. Bulunan rakamda % olarak ifade edilir.
  Örneğin, Net kar değeri 34.500 TL olan ve 456.000 TL özkaynağı olan bir işletme için ROE değeri;
  ROE = 34.500 TL / 456.000 TL = %7.57 olacaktır.

  ROE Nasıl Yorumlanır?

  ROE değerini hesapladıktan sonra iyi bir özkaynak getirisinin ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Mantıken de düşünüldüğünde yatırılan paradan ne kadar çok kazanılırsa fazla kazandıran her halükarda daha mantıklı bir yatırım olacaktır. ROE’ değeri de ne kadar yüksek olursa o kadar iyi bir gösterge olacaktır. Tabi işletmeler için ROE oranını yükseltmek ve yüksek tutmanın oldukça zordur. ROCE , ROE ye ek olarak tüm yükümlülükleri değerlendiren bir orandır. Bu sayede uzun vadeli borçları olan bir işletmeyi analiz etmek istenildiğinde daha faydalıdır.