ROCE Hesaplama

ROCE Hesaplama


Fvök:
Sabit Kıymetler:


 • İlgili Hesaplamalar

 • Return On Capital Employed Nedir?


  ROCE Nedir?

  ROCE, return on capital employed in kısaltmasıdır. Türkçesi ise kullanılan sermayenin getirisidir. ROCE, bir işletmenin sabit sermayesinin faaliyet gösterdiği yatırımların karlılığı hakkında bilgi veren bir orandır. Bu oran sayesinde şirketin ne kadar verimli olduğu ölçülebilir ve rakipleri ile kıyaslanabilir. Sermaye maliyetinin ROCE oranında daha yüksek olması şirketin verimsiz çalıştığı anlamına gelir.

  ROCE Neden Önemlidir?

  ROCE, yalnızca özkaynak olarak değerlendirilen ROCE ROE’ nin aksine şirketin tüm sermayesini analiz eder. Özellikle kamu hizmetleri veya telekomünikasyon gibi sermaye yoğun sektörlere ait şirketlerde yararlıdır. Çünkü önemli miktarda borcu olan şirketlerin faaliyetlerini analiz etmeyi mümkün ve daha etkili hale getirir.

  ROCE Nasıl Hesaplanır?

  ROCE hesaplama formülü basittir. İki değişken ile hesaplanabilir.
  1. Şirketin faiz vergi öncesi karı yani FVÖK,
  2. Şirketin toplam sermayesi.
  ROCE = FVÖK / Sabit kıymetler x %100 formülü ile hesaplanabilir. Bulunan rakamda % olarak ifade edilir.