ROA Hesaplama

ROA Hesaplama


Net Gelir:
Toplam Varlık:


 • İlgili Hesaplamalar

 • ROA Nasıl Hesaplanır?


  ROA Nedir?

  ROA, return of assets in kısaltmasıdır. Türkçesi ise aktif karlılığıdır. ROA bir işletmenin net gelirinin sahip olduğu varlıklara bölünmesi ile hesaplanır. ROA (aktif karlılığı), şirketin aktif değerleri ile ilgili net karı ifade etmektedir. Bu sayede varlıkların karlılığı değerlendirilebilir. Bu gösterge aynı zamanda, şirketin varlıklarında kar sağlama da ne kadar karlı olduğunu bildirir.

  ROA Neden Önemlidir?

  ROA, finansal anlamdan şirket ile ilgili faydalı bilgi vermektedir. Örneğin, bir şirket kredi almak istediğinde banka ROA verilerine bakmak isteyecektir. Çünkü ROA, işletmenin ödünç alınan parayı ne kadar etkili harcayacağı hakkında bilgi verir. Ek olarak işletmenin satış ve varlık yönetimi konusunda strateji değişikliğine gidip gitmemesine gerek olup olmadığını da değerlendirebilir.

  ROA Nasıl Hesaplanır?

  ROA, hesaplarken net kar miktarını toplam varlıklara bölmektir. Unutulmaması gereken nokta ise ROA’ nın yüzde olarak ifade edildiğinden 100 ile çarpıp % ile okunmalıdır.
  Örneğin; 500 TL net karı olan bir işletmenin varlıkları 1000 TL olsun. Bu durumda ROA = 500 / 1000 = 0.5 olacaktır.
  ROA değeri ise %50 olacaktır.