ROA Hesaplama

ROA Hesaplama


Net Gelir:
Toplam Varlık:

Açıklama


Aktif Karlılık Oranı, bir işletmenin sahip olduğu varlıklarına göre gelirinin kıyaslaması ile varlıklarının getiri oranı olarak ifade edilir. İnglizcesi Return of Assets olup kısaltması ROA olarak bilinir.
Bir işletmenin yıllık performansını veya farklı iki işlermenin birbirleri ile kıyaslanmasında finansal durumu gösteren bir ölçüm yöntemi olarak kabul edilir.
Zorunlu alanları tamamladıktan sonra Hesapla butonuna tıklayarak hesaplama yapabilirsiniz.