Net Kar Marjı Hesaplama

Net Kar Marjı Hesaplama


Net Kar:
Toplam Gelir:


 • İlgili Hesaplamalar

 • Net Kar Marjı Nedir?


  Kar Nedir?

  Kar, bir ürün veya hizmetin satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki farktır. KDV hariç veya KDV dahil olabilir.
  Kar, içeriğine göre brüt kar ve net kar olarak adlandırılabilir. Bu adlandırma, alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farktan diğer maliyetlerin düşülüp düşülmemesine bağlı olarak değişir. Bu durumda brüt kar, diğer maliyetlerin düşülmemiş halidir. Net kar ise brüt kardan diğer ekstra maliyetlerin çıkarılması sonrasında elde edilir.

  Kar Marjı Nedir?

  Marj, kelime anlamı olarak ticari işlemlerde zarar olasılığına karşı ayrılan paya nedir. Kar marjı da kar elde etme amacıyla maliyetin üzerine konulan miktar olarak açıklanabilir. Bu durumda kar marjı hesaplaması için, kar miktarı / satış tutarı formülü kullanılabilir. Örneğin 100 ₺’ ye sattığınız bir üründen 10 ₺ kar elde ediliyor ise, kar marjı = 10 / 100 = %10 olacaktır.
  Kar marjında da kardaki gibi brüt ve net gibi ifadeler ile nitelendirilir. Brüt marj, ürün veya hizmetin kar durumunu hesaplarken yapılan masrafları düşmeden hesaplama yapılıyor ise brüt marjdır. Net marj ise, işçilik, kira vb. gibi ek maliyetlerde düşülerek yapılan marj hesaplamasına denir.
  Bu hesaplama aracı sayesinde net kar miktarını ve toplam gelir tutarını girdikten sonra net kar marjını hesaplayabilirsiniz.