2020 MTV Hesaplama

2020 MTV Hesaplama


Vergi Yılı:
Araç Tipi:


 • İlgili Hesaplamalar

 • Motorlu Taşıtlar Vergisi


  Motorlu Taşıtlar Vergisi Nedir?

  MTV, motorlu taşıtların doğaya saldıkları emisyon oranına, aracın yaşı, tipi, ve koltuk sayısı gibi değişkenlere bağlı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından her yıl bakanlar kurulu kararı ile belirlenen taşıt vergisidir. Karayolları Trafik Kanunu’ na göre trafik şubelerine kayıt edilmiş kara taşıtları, Ulaştırma ve sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ ne tescil edilmiş olan hava taşıtları, liman ve belediye siciline kayıt edilmiş motorlu deniz taşıtları bu vergiye tabidir.

  2020 MTV Zam Oranları Nedir?

  Motorlu Taşıtlar Vergisi bir önceki yılda hesaplanan vergi miktarına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenen oranda artırılarak hesaplanır. 2020 yılı için MTV zam oranı %22.58 olarak açıklanmıştır. 2019 yılı MTV zam oranı %15,9 ve 2018 yılı MTV tutarlarına %15,9 artış ile 2019 yılı MTV tutarları belirlenmişti.

  Yıl Zam Oranı
  2020 %22,58
  2019 %15,9
  2018 %15 - %50 arası
  2017 %3,83
  2016 %5,58
  2015 %10,11
  2014 %3,93

  MTV Nasıl Hesaplanır?

  MTV hesaplaması için hesaplama aracımızı kullanarak sırası ile ;
  • Motorlu taşıtınızın tipi, tescil yılı, yaşı, silindir hacmi ve eğer aracınızın ilk tescil tarihi 2018 sonrası ise aracınızın vergisiz değerini girmeniz gerekmektedir.
  • Hesapla butonuna tıklayarak yıllık ödemeniz gereken toplam MTV tutarını, 1. taksit ve 2. taksit miktarını hesaplayabilirsiniz.
  • 1. taksit miktarı Ocak ayında ödenmesi gereken tutarı gösterirken, 2. taksit Temmuz ayında ödenmesi gereken miktarı gösterecektir.

  Motorlu Taşıtlar Vergisi Nasıl Ödenir?

  Ödemeniz gereken vergi tutarını hesapladıktan sonra ödeme için;
  • Vergi dairelerinin veznelerinden,
  Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sayfasında açıkladığı bankaların veznelerinden,
  • Eğer anlaşması var ise kullandığınız bankaların internet şubelerinden ödeme yapabilirsiniz.

  Motorlu Taşıtlar Vergisi Borç Sorgulama

  Motorlu taşıtınızın vergi borcunu Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve araç tescil tarihi ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz. Ödemeyi de yine bu sayfa üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda neredeyse tüm bankaların internet şubeleri üzerinden MTV borcu sorgulaması ve ödemesini gerçekleştirebilirsiniz.

  MTV Son Ödeme Tarihi Nedir?

  Motorlu Taşıtlar Vergi ödemesinin ilk taksiti 1-31 Ocak tarihleri arasında, 2. taksit ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılmalıdır.

  MTV Hangi Araçlar için Ödenmez?

  Motorlu Taşıtlar Vergisi aşağıda belirtilen araçlar için ödenmez.
  • Sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve Kızılay Derneği adına tescil edilen taşıtlar,
  • Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlerin Türkiye’ de bulunan elçilik ve konsolosluklara ait taşıtlar,
  • Sakatlık dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adına kayıtlı taşıtlar,
  • Geçmiş döneme ait borcu olmayan hurdaya çıkmış araçlar,
  • TMSF’ ye devredilmiş bankaların iflas idarelerine ait taşıtlar.

  Eğer sizde araracınızın MTV tutarını hesaplamak isterseniz, vergi yılını ilgili seçenekleri tamamladıktan sonra Hesapla butpnuna basarak 2019 ve 2020 yılı motorlu taşıt vergi miktarını hesaplayabilirsiniz.