Kütle Çekim Kanunu

Kütle Çekim Kanunu


Kütle 1:
gr
Kütle 2:
gr
Mesafe:


 • İlgili Hesaplamalar

 • Kütle Çekim Yasası Nedir?


  Kütle Çekim Kanunu Nedir?

  Kütle çekim kanunu, kütlesi olan iki cismin kütlelerine ve aralarındaki mesafeden dolayı birbirlerine uyguladıkları çekim kuvvetini açıklamaktadır. Otoriteler tarafından Einstein' ın ardından en iyi 2. fizikçi olarak kabul edilen Isaac Newton tarafından keşfedilmiştir. 4 Ocak 1643 tarihinde İngiltere'de doğan bilim adamının önermesine göre, herhangi iki cisim arasındaki çekim kuvveti cisimleri kütleleri ile doğru orantılı ve aralarındaki mesafe ile ters orantılıdır.

  Kütle Çekim Kuvveti Nasıl Oluşur?

  Örneğin, yüksek bir yerden bırakılan cismin yere düşmesi kütle çekim yasası ile açıklanır. Yerçekimi etkisi tabi var fakat, cisim dünyaya karşı dünyada cisme karşı bir çekim kuvveti uygulamaktadır. Haliyle dünyanın uyguladığı kuvvet çok daha fazla olacağı için cisim yeryüzüne düşmektedir.

  Dünyada Yer Çekimi İvmesi Nedir?

  Dünyanın merkezine doğru çekim ivmesi uzaklıkla doğru orantılı olarak azalmaktadır. Tam merkezde de sıfır olur. Dünya yüzeyinde ise yerçekimi bulunan konuma göre değişebilir. Örneğin, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yerçekimi ivmesi artar ve kutuplarda maksimum yerçekimi ivmesine ulaşır. Bunun sebebi ise;
  • Dünyamızın şeklidir. Dünya kutuplardan basık ekvatordan şişkin bir yapıya sahip olduğu için kutuplarda merkeze olan uzaklık daha azdır. bu sebeple kutuplardaki yerçekimi ivmesi daha fazladır.
  • Diğer bir sebebi de, ekvatorda ve kutuplarda bulunan iki cismin aynı andaki çizgisel hızları birbirinden farklıdır. Ekvatordaki cisim aynı sürede kutuplardaki cisme göre daha fazla yol kat etmesi gerektiği için fiziksel olarak daha hızlı hareket eder. Buna bağlı olarakta ekvatordaki yer çekimi ivmesi daha az olmaktadır.
  Ekvatordaki yerçekimi ivmesi 9,78 N/kg iken kutuplarda 9,81 N/kg’ dir.