Kurumlar Vergisi Hesaplama

Kurumlar Vergisi Hesaplama


Vergilendirme Dönemi:
Vergi Matrahı:


 • İlgili Hesaplamalar

 • Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?


  Kurumlar Vergisi Nedir?

  Kurumlar Vergisi, devletin şirket, kooperatif, vakıf, dernek, gibi kurumların kazançları üzerinden aldığı vergidir. Mükellefleri bir hesap dönemi içinde elde ettikleri net kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

  Kurumlar Vergisi Oranı Nedir?

  Kurumlar vergisi oranı şu anda %22 dir. Geçmişte 2006 ile 2017 yılları arasında %20 olarak uygulanmıştır. 2018 ile 2020 yılları arasında %22 olacak şekilde düzenlenmiştir. 2021 yılı için %21 olarak güncellenmesi beklenmektedir.

  Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

  Kurumlar vergisi, mükelleflerin yıllık kazançlarının o yılki kurumlar vergisi oranı ile çarpılarak hesaplanır. Bir yıl içinde elde edilen kazancı gösteren beyanname bir sonraki yılın 1 Nisan ile 25 Nisan tarihleri arasında verilmesi gerekir. Son tarih olan 25 Nisan'ın tatil gününe denk gelmesi durumunda birkaç gün erteleme olabilir. Kurumlar vergisi beyannamesi, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir. Ve her bir mükellef için bir beyanname verilir. Şubeleşmiş mükellefler her bir şubesi için ayrı ayrı beyanname vermelidir.

  Kurumlar Vergisi Ne Zaman Ödenir?

  Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği ayın son gününe kadar ödenmelidir. Yani 1 - 25 Nisan tarihleri arasında verilmesi gerektiğinden 30 Nisan tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

  Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nedir?

  Geçici vergi beyannamesi, yıllık bazda verilen beyannameyi oluşturan çeyrek bazındaki sonuçlardır. bu sebeple her 3 aylık dönem için (çeyrek bazında) düzenlenir. Ve beyanname dönemini izleyen 2. ayın 14 ü mesai bitimine kadar verilmesi gerekmektedir. Verilen beyannamelerinde en geç beyannamenin verildiği ayın 17. günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir. Geçici beyanname son tarihleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

  Dönem Aylar Son Teslim Tarihi Son ÖdemeTarihi
  1. Çeyrek Ocak-Şubat-Mart 14 Mayıs 17 Mayıs
  2. Çeyrek Nisan-Mayıs-Haziran 14 Ağustos 17 Ağustos
  3. Çeyrek Temmuz-Ağustos-Eylül 14 Kasım 17 Kasım
  4. Çeyrek Ekim-Kasım-Aralık 14 Şubat 17 Şubat