Kurumlar Vergisi Hesaplama

Kurumlar Vergisi Hesaplama


Vergilendirme Dönemi:
Vergi Matrahı:

Açıklama


Kurumlar Vergisi, devletin şirket, kooperatif, vakıf, dernek, gibi kurumların kazançları üzerinden aldığı vergidir. 2006 ile 2017 yılları arasında %20 olan kurumlar vergi oranı, 2018 ve 2020 yıllarında ise %22 olacak şekilde düzenlenmiştir.
Zorunlu alanları tamamladıktan sonra Hesapla butonuna tıklayarak hesaplama yapabilirsiniz.