Kikare Hesaplama

Kikare Hesaplama


Gözlemlenen Değer:
Beklenen Değer:


  • İlgili Hesaplamalar

  • Ki Kare Testi Nedir?


    Ki Kare Dağılımı Nedir?

    Ki Kare dağılımı; beklenen değer ile gözlenen değer arasındaki farkın araştırılması için kullanılır.(Aralarındaki fark anlamlı mı?). Bir sistemin belirli bir olasılık dağılımına ne kadar uyduğunu farkların karesi yöntemiyle gösterir. Bir gözlemlenen değerler bir de gözlemlenmesini beklediğiniz değerler varken aradaki farkların karelerinin toplamı ve ona karşılık gelen ki kare değerini karşılaştırırsınız.