Hisse Başı Kar Hesaplama

Hisse Başı Kar Hesaplama


Net Kar:
Temettü:
Hisse Adedi:


 • İlgili Hesaplamalar

 • Hisse Başı Kazanç Nasıl Hesaplanır?


  Hisse Başı Kar Nedir?

  Hisse başı kar, bir hisse senedi yatırımcısı için en önemli olan konudur. Yatırım yapacağı hisseden elde edeceği karın ne olduğunu veya ne olabileceğini hesaplamak isteyebilir. Nihayetinde bir işletmenin borsadaki hisselerine sahip olan birinin hisse sahipliğinden dolayı elde ettiği kardır.

  Hisse Başı Kar Nasıl Hesaplanır?

  Hisse başı kar en basit hali ile, toplam karın toplam hisse adedine bölünmesi ile hesaplanır. Halka açık olan şirketlerin kar payı dağıtma potansiyelini gösteren bir orandır.
  Hisse başı kazanç hesaplamasında önemli noktalardan birisi de temettü dür.

  Temettü Nedir?

  Temettü, işletmeleri yatırımcısına dağıtacağı paya denir. Bu dağıtım işlemine de temettü dağıtımı denir. Bu miktar şirketin net karına göre yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulda alınır. Hisse başı kar hesaplaması yapılırken, dağıtılan temettü miktarı toplam kardan düşülerek hisse başı kadar hesap edilir.

  Hisse Başı Kar Hesaplama Örnek Çözümü

  Bir örnek ile açıklama gerekirse;
  Bir işletmenin, yıl sonunda 4.000.00 ₺ net kar elde ettiğini ve yönetim kurulu kararı ile 1.000.000 ₺’ sini dağıtma kararı olduğunu düşünelim.
  Hisse adedi ise işletmenin ödenmiş sermayesine göre belirlenir. Örneğin bu örneğimiz için 1.500.000 ₺ ödenmiş sermayesi olsun. Bu durumda hisse adedini 1.500.000 olarak alabiliriz.
  Hisse başı kazanç hesaplama formülüne göre;
  (4.000.000 - 1.000.000) / 1.500.000 = 2 ₺ olacaktır.
  • Burada önemli olan nokta eğer işletmenin ödenmiş sermayesi yılın ilk 6 ayında 1.000.000 ₺, ikinci altı ayında 1.500.000 ₺ olsa idi, ağırlıklı ortalama ile ortalamayı bulup 1.250.000 adet hisse senedine göre hesaplayacaktık.
  • Diğer önemli nokta da, işletmenin ödenmiş sermayesi 1.000.000 ₺ olsa idi fakat borsada işlem gören kısmı şirketin %40 si olsaydı bu durumda da 500.000 adet hisse üzerinden hesaplama yapacaktık.