Hisse Başı Kar Hesaplama

Hisse Başı Kar Hesaplama


Net Gelir:
Temettü:
Hisse Adedi:

Açıklama


Hisse başına kâr, bir işletmenin elde ettikleri karın göstergelerinden biridir. Her 3 aylık dönemlerde ve ya yıllık olarak açıklanır. İşletmenin toplam karından imtiyazlı hisselere ödenen kar payı (temettü) düştükten sonra ortalama hisse sayısına bölünmesi ile hesaplanır. Örneğin 20 Milyon TL' lik geliri olan bir işletme, imtiyazlı hissedarlara 2 Milyon TL ödemiş olsun. Diğer taraftan bu işletmenin yılın ilk 3 ayındaki hisse sayısı 11 Milyon 2. yarısındaki hisse adedi 13 Milyon olsun, ortalaması 12 Milyon hisse. Bu durumda (20 - 2 ) / 12 = 1,5 TL hisse başı karı vermektedir.

Zorunlu alanları tamamladıktan sonra Hesapla butonuna tıklayarak hesaplama yapabilirsiniz.