Geometrik Dağılım Hesaplama

Geometrik Dağılım Hesaplama


Başarısız Deneme Sayısı:
Başarı İhtimali:

Açıklama


Geometrik Dağılım, iki olası sonuca sahip durumlarda kullanılır. Ve sonucunda ilk başarının n. de görülme olasılığını verir bize.

Örneğin; hastanede iyileşme oranı 0,05 olsun. Bu hastaneye gelen hastalardan ilk iyileşenin 8. hasta olma olasılığı;

Başarısız Deneme Sayısı(n-1) = 7
Başarı Olasılığı = 0,05
(1-0,05)^7*0,05 = 0,0349
Ortalama = (1-0,05) / 0,05 = 19
Varyans = (1-0,05) / (0,05)² = 380
Standart Sapma = √[(1-0,05)/(0,05)²] = 19,4936
Zorunlu alanları tamamladıktan sonra Hesapla butonuna tıklayarak hesaplama yapabilirsiniz.