FAVÖK Hesaplama

FAVÖK Hesaplama


Brüt Kar:
Genel Yönetim Giderleri
Pazarlama Giderleri:
Amortisman

FAVÖK / EBITDA Hakkında


FAVÖK Nedir?

Favök, açılımı “faiz, amortisman ve vergi öncesi kar” olan ve baş harfleri kullanılarak kısaltılan finansal bir göstergedir. İşletmelerin karlılığın ve operasyonel verimliliğin karşılaştırılmasına olanak sağlayan bir göstergedir.

EBITDA Nedir?

EBITDA, FAVÖK’ ün ingilizcesidir. Açılımı “earnings before interests, taxes,depreciation and amortization” dır.

FAVÖK Nasıl Hesaplanır?

FAVÖK hesaplamak için brüt kar, genel yönetim giderleri, pazarlama giderleri ve amortismana ihtiyacımız vardır.
FAVÖK = (Brüt Kar - Genel Yönetim Giderleri - Pazarlama Giderleri) + Amortismanlar formülü ile hesaplanabilir.

FAVÖK Nasıl Yorumlanır?

FAVÖK, bir işletmenin gerçek manada iştigal olduğu işten ne kadar kar elde ettiğini gösteren finansal göstergedir. Biraz daha açıklamak gerekirse, üretim yapan bir işletmenin net karı oldukça yüksek olabilir ama FAVÖK hesapladığımızda net kara göre oldukça düşük çıkıyor ise o sene için üretimden değilde farklı alanlarda elde ettiği satışlardan yüksek kar elde ettiğini söylemek mümkündür. Yani bir işletmenin iş alanında gerçekten başarılı olup olmadığını FAVÖK hesaplama sonucuna göre değerlendirmek mümkün olabilir. Tabiki FAVÖK tek başına asla ve asla yeterli olmayacaktır, sadece bir göstergedir. Ama daha detaylı raporlar ile işletme hakkında bilgi sahibi olunup yorum yapılabilir.

FAVÖK Hesaplama Örneği?

FAVÖK hesaplama konusunun daha net anlaşılması için örnek üzerinden açıklayalım istiyoruz. Öncelikle FAVÖK hesabında kullanacağımız değerleri KAP’ a bildirilen finansal raporlardan olan gelir gider tablosundan elde edebiliriz. Örnek olarak ülkemizin köklü firmalarından olan Sabancı Holding’ in 2019 yılı ilk 9 ayı için raporladığı finansal rapora bakalım. Finansal raporda bulmamız gereken noktalar FAVÖK hesaplama formülünde kullanacağımız birimlerdir. Bunlara baktığımızda sırasıyla;

Rapordaki Adı Tutar
Brüt Kar (Zarar) 13.158.299
Genel Yönetim Giderleri -5.658.196
Pazarlama Giderleri -1.658.905
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler 1.040.854

Burada önemli olan nokta pazarlama giderleri ve genel yönetim giderler haliyle negatif olacaktır. Formülde yerine yazarken bunların mutlak değerini yazmalıyız.
Formülümüzde yerine koyarsak;
FAVÖK = (13.158.299 - 5.658.196 - 1.658.905) + 1.040.854
FAVÖK = 6.882.052 olacaktır.