FAVÖK Hesaplama

FAVÖK Hesaplama


Net Satışlar:
Satışların Maliyeti:
Faaliyet Giderleri:
Finansman Giderleri:
Amortisman Giderleri:

Açıklama


FAVÖK; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karlılık durumunu gösteren tüm Dünya genelinde kabul görmüş bir finansal analiz yöntemidir. Bu analiz sayesinde finansal durumunuzu gözden geçirebilirsiniz.

FAVÖK Analizi, işletmelerin mevcut durumunun objektif olarak değerlendirmesine olanak tanır. Bu analizde faiz ve vergi öncesindeki kar oranı hesabı yapılarak işletmenin içinde bulunduğu finansal durumun net bir şekilde görülmesi amaçlanır. Firmanın gelir durumunu finans sağlayanlara, ortaklara ve vergi otoritelerine sunmak için de kullanılabilen bir ölçüttür.

Net Satışlar, Satışların Maliyeti ve Faaliyet Giderlerinizi girerek Faaliyet Kar ve Zarar durumunuzu hesaplayabilirsiniz. Ek olarak Finansman Giderleri ve Amortisman Giderlerinizi de girerek FAVÖK ve FAVÖK Oranınızın hesabını yapabilirsiniz.
Zorunlu alanları tamamladıktan sonra Hesapla butonuna tıklayarak hesaplama yapabilirsiniz.