Damga Vergisi Hesaplama

Damga Vergisi Hesaplama


Vergi Yılı:
Sözleşme Türü:
Vergi Matrahı:


 • İlgili Hesaplamalar

 • Damga Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?


  Damga Vergisi Nedir?

  Damga vergisi, kişiler veya kurumlar arasında yapılan sözleşmelere daha genel ifade ile her türlü sözleşmeye istinaden oluşan ve devlet tarafından tahsil edilen vergi türüdür.

  Kimler Damga Vergisi Mükellefidir?

  Damga Vergisi Kanunu ile belirlenmiş olan kağıtları veya sözleşmeleri imzalayan kişiler damga vergisi mükellefidir. Yapılan sözleşme iki kişi arasında ise, sözleşme yapan iki tarafta verginin mükellefidir. Eğer resmi daireler ile kişi arasında ise kişi damga vergisinin mükellefi olacaktır. Yani resmi daireler ile kişiler arasında yapılan sözleşmelerden doğan damga vergisini kişilerin ödemesi gerekmektedir.

  Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

  Damga Vergisi, yapılan sözleşme türüne göre kanun kapsamında açıklanmış tutara göre hesaplanır. Örneğin; kira sözleşmelerinde kefil türüne göre oran farklılık göstermektedir. 2019 vergi yılı için adi kefilli sözleşmelerden binde 11,37 iken, kefilsiz sözleşmelerden 1,89 ve müteselsl kefilli sözleşmelerden ise binde 9,48 oranında alınmaktadır.

  Azami Damga Vergisi Tutarı Nedir?

  2020 yılı için alınabilecek en yüksek miktar 3.239.556,40 ₺’ dir.

  Damga Vergisi İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

  • Eğer bir kağıtta birden fazla akit bulunuyor ise bu akitlerin her biri ayrı birere sözleşme gibi değerlendirilip, her biri için ayrı ayrı tahsilat yapılır.
  • Eğer sözleşmede yabancı paralar var ise bu durumda Maliye Bakanlığının tayin edeceği fiyat üzerinde Türk Lirasına çevrilerek tahsilat yapılmaktadır.
  • Müteselsil kefil, borçlu olan kişi gibi aynı şekilde borcun ödenmesini üstlenen kişilere denilmektedir.

  Damga Vergisi Hesaplayabileceğiniz Sözleşmeler

  Sözleşme Türü
  Kefilsiz Kira Sözleşmesi
  Adi Kefilli Kira Sözleşmesi
  Müteselsil Kefilli Kira Sözleşmesi
  2. El Araç Satış ve Devir Sözleşmesi
  Nispi Damga Vergisine Tabi Diğer Sözleşmeler
  Fesihnameler
  Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri