Damga Vergisi Hesaplama

Damga Vergisi Hesaplama


Vergi Matrahı:

Açıklama


Kişilerin kendi aralarında ya da devlet ile yapmış oldukları sözleşmelerin resmileşmesi içim kağıt veya elektronik belgeler için ödenen vergidir. Vergi Usul Kanununun 239/19. maddesinde geçen "Kanunlarda belirtilen sebeplerin barındırılması ve hukuki ispatı sağlanmış olmalı." ibaresindeki hukuki ispatın gerekliliği, damga vergisinin temelini oluşturmaktadır.

Damla Vergisi Miktarı, söleşmenin türüne göre farklılık gösterebilir.

#1. Kefilsiz Kira Sözleşmesi,
#2. Adi Kefilli Kira Sözleşmesi,
#3. Müteselsil Kefilli Kira Sözleşmesi,
#4. 2. el Araç Satış ve Devir Sözleşmesi,
#5. Kefilsiz Kira Sözleşmesi,
#6. Nispi Damga Vergisine Tabi Diğer Sözleşmeler,
#7. Fesihnameler,
#8. Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri.