Daire Alan/Çevre Hesaplama

Daire Alan ve Çevre Hesaplama


Yarıçap (r):
cm


 • İlgili Hesaplamalar

 • Daire Çevre ve Alan Nasıl Hesaplanır?


  Daire Nedir?

  Daire, bir düzlem içindeki bir noktadan aynı uzaklıkta olan noktalardan oluşan kapalı şekle denir. Çember olarakta bilinir. Belirlenmiş olan nokta dairenin merkezidir. Dairede iki noktayı birleştiren çizgiye kiriş denir. İngilizcesi chord tur. Çap ise merkezden geçerek dairenin iki noktasını birleştiren kiriştir. İngilizcesi diameter dir.

  Daire Çevresi Nasıl Hesaplanır?

  Yarıçap uzunluğu r olan bir dairenin çevresi 2 x π x r formülü ile hesaplanır. Pi sayısının değeri yaklaşık 3,14 tür.

  Dairenin Alanı Nasıl Hesaplanır?

  Yarıçap uzunluğu r olan dairenin alanı π x r² formülü ile hesaplanır. Hesaplama aracımızı kullanarak yarıçapını girdiğiniz dairenin çevresini ve alanını hesaplayabilirsiniz.