Çokgen Alanı Hesaplama

Çokgen Çevre ve Alan Hesaplama


Kenar Sayısı:
adet
1 kenar:
cm


 • İlgili Hesaplamalar

 • Çokgen Alanı/Çevresi Nasıl Hesaplanır?


  Çokgen Nedir?

  3 veya daha fazla kenarı olan kapalı şekillerdir. Üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen ve sekizgen çokgenlere örnektir. Çokgenlerin kenar sayısı kadar açısı vardır. n kenarı olan bir çokgene ngen de denilir.

  Çokgen Alanı Nasıl Hesaplanır?

  n kenarı olan ve bir kenar uzunluğu a olan bir çokgenin alanı; (¼)na² x cot(π/a) formülü ile hesaplanır. Bu hesaplama aracını kullanarak kenar sayısını ve bir kenar uzunluğunu girdiğiniz çokgenin alanını hesaplayabilirsiniz.

  Çokgen Çevresi Nasıl Hesaplanır?

  Çokgenin çevresi n x a şeklinde hesaplanabilir. Çokgenin düzgün çokgen olması durumda bu hesaplama ile hesaplama yapabilirsiniz.