Cari Oran Hesaplama

Cari Oran Hesaplama


Dönen Varlık:
Kısa Vadeli Borçlar:


 • İlgili Hesaplamalar

 • Cari Oran Nasıl Yorumlanır?


  Cari Oran Nedir?

  Bir işletmenin likit varlıklarını gösteren dönen varlıklarının, vadesi bir yıldan kısa olan borçlarına oranı cari oran olarak ifade edilir. Kısa vadeli borçların karşılığında sahip olunan nakdi performans hakkında bilgi verir.

  Cari Oran Nasıl Hesaplanır?

  Cari Oran, Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar formülü ile hesaplanır. Sonuçta cari oran işletme sermayesinin yeterliliğini gösterir.
  Net işletme sermayesi ile kıyaslanması durumunda daha tutarlı bir analiz elde edilebilir. Şöyleki, net işletme sermayesi işletmenin kısa vadedeki nakit ihtiyacını rakamsal olarak ifade etmektedir. Formülü Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Borçlar şeklindedir.

  Cari Oran Nasıl Yorumlanır?

  Cari oran hesaplaması sonucunda elde edilen oran sahip olunan her bir 1 birimlik borca karşılık ne kadarlık varlık olduğunu gösterir. Örneğin cari oran hesabına öre sonuç 2.5 oldu ise, oldukça parlak bir durum var demektir. Çünkü her 1 ₺ lik borca karşılık 2.5 ₺ lik varlık olduğu söylenebilir. Eğer cari oran 1’ in altında ise bu durumda nakit sıkıntısı yaşadığı açıktır.