Binom Dağılım Hesaplama

Binom Dağılım Hesaplama


Olay Sayısı (n):
Başarı Sayısı (r):
Tek Denemede Başarı Olasılığı (p):

Açıklama


Muhtemel iki sonucu bulunan bir denemenin aynı koşullar altında ve birbirinden bağımsız olarak tekrarlanması sonunda, sonuçlardan birinin belirli bir sayıda ortaya çıkması olasılığının hesaplandığı dağılımıdır.
Formülü;
P(X=r) = C (n,r) * p^r * (1-p)^(n-r)
* "n" Toplam olay sayısı,
* "r" başarılı olay sayısı,
* "p" başarı olasılığı,
* "C (n,r)" n nin r li kombinasyonu,
Örneğin, 7 kez atılan paranın 3 kere yazı gelme olasığını hesaplamak istersek;
* Toplam olay sayısı = 7,
* Başarılı olay sayısı = 3,
* Başarı olasılığı = 0,5,
* C (7,3)