Binom Dağılım Hesaplama

Binom Dağılım Hesaplama


Olay Sayısı (n):
Başarı Sayısı (r):
Tek Denemede Başarı Olasılığı (p):
%


 • İlgili Hesaplamalar...

 • Binom Dağılım Nasıl Hesaplanır?


  Binom Dağılım Nedir?

  Muhtemel iki sonucu bulunan bir denemenin aynı koşullar altında ve birbirinden bağımsız olarak tekrarlanması sonunda, sonuçlardan birinin belirli bir sayıda ortaya çıkması olasılığının hesaplandığı dağılımıdır.
  Formülü;
  P(X=r) = C (n,r) * p^r * (1-p)^(n-r) dir
  • "n" Toplam olay sayısı,
  • "r" başarılı olay sayısı,
  • "p" başarı olasılığı,
  • "C (n,r)" n nin r li kombinasyonunu ifade etmektedir.
  Örneğin, 7 kez atılan paranın 3 kere yazı gelme olasığını hesaplamak istersek;
  • Toplam olay sayısı = 7,
  • Başarılı olay sayısı = 3,
  • Başarı olasılığı = 0,5,
  • C (7,3)

  Bu hesaplama aracı sayesinde istenen verileri girdikten sonra hesapla butonuna tıklayarak binom dağılım hesaplaması yapabilirsiniz.