Basınç Hesaplama

Basınç Hesaplama


Kuvvet:
N
Alan:
m­²


 • İlgili Hesaplamalar

 • Katılarda Basınç Nasıl Hesaplanır?


  Basınç Nedir?

  Basınç, birim yüzeye dik olarak etkiyen kuvvet olarak tanımlanır. Birimi PAscal olup, Pa ile gösterilir.

  Basınç Kuvveti Nedir?

  Tüm yüzeye etkiyen kuvvete basınç kuvveti denir ve F ile gösterilir. Basınç ile kuvvet arasındaki ilişki ise P = F / S şeklinde gösterilir. S yüzey alanıdır.

  Katılarda Basınç Nasıl Hesaplanır?

  P = F / S formülünden yola çıkarak basınç kuvveti ve yüzey alanına bağlıdır. Katılarda basınç kuvveti (F) ise, katı cismin ağırlığına eşittir. Yüzey alanı (S) da, katı cismin temas alanıdır. Temas alanı ile ters orantılı olduğundan ağırlığı aynı iki cisimden yüzey alanı küçük olanın büyük olana göre basıncı daha yüksek olacaktır. Örnek verecek olursak, baş ve işaret parmağınız arasında raptiye tutun. Sivri uçta hissedilen acı diğer uca göre daha yüksek olacaktır. Sebebi ise, sivri uçtaki yüzey alanı diğer tarafın yüzey alanına göre daha küçük olduğu için basınç daha yüksek olmaktadır.
  Bu hesaplama sayesinde kuvvet ve yüzey alanını girdikten sonra “Hesapla” butonuna tıklayarak katılarda basınç hesaplaması yapabilirsiniz.
  Basınç birimleri arasında çevirim yapmak isterseniz basınç birimleri çevirici hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.