Basınç Hesaplama

Basınç Hesaplama


Kuvvet:
N
Alan:
m­²

Açıklama


Basınç, bir yüzeye etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana düşen miktarı olarak tanımlanabilir. Ağırlığı olan her madde ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye kuvvet uygularlar. Basınç formülü Kuvvet / Alan şeklindedir. Bu hesaplama sayesinde birim yüzeye uygulanan basınç miktarını hesaplayabilirsiniz.