Alan Birim Çevirici

Alan Birimleri Çevirici


cm²
km²
dönüm


 • İlgili Hesaplamalar

 • Alan Birimleri Nelerdir?


  Alan Nedir?

  Alan, bir yüzeyin kapladığı yer miktarıdır. Ülkemizde de kabul gören metrik sistemde temel alan birimi metrekaredir(m²). Ayrıca ülkemizde dönümde oldukça sık kullanılmaktadır.

  Alan Ölçü Birimleri Nelerdir?

  En sık kullanılan alan ölçü birimlerini ve tanımlarını şöyledir.
  • Metrekare, kenar uzunluğu 1 metre olan karenin alanıdır.
  • Dönüm, eski ölçü birimlerinden olup 1000 m² ye denk olarak kullanılmaktadır.

  Alan Ölçü Birimleri ve Simgeleri

  Birim Adı Kısaltma
  Ayak Kare ft²
  Kilometrekare km²
  Hektometrekare hm²
  Dekametrekare dam²
  Metrekare
  Desimetrekare dm²
  Santimetrekare cm²
  Milimetrekare mm²

  Bu hesaplama sayesinde kilometrekare, santimetrekare, milimetrekare ve dönüm birimleri arasında çevrim yapabilirsiniz.
  Hesaplamak istediğiniz miktarı ilgili birime yazdıktan sonra Enter' a basarak hesaplama yapabilirsiniz.