Alan Birim Çevirici

Alan Birimleri Çevirici


cm²
km²
dönüm


  • İlgili Hesaplamalar

  • Alan Birimleri Nelerdir?


    Alan Nedir?

    Alan, bir yüzeyin kapladığı yer miktarıdır. Ülkemizde de kabul gören metrik sistemde temel alan birimi metrekaredir(m²). Ayrıca ülkemizde dönümde oldukça sık kullanılmaktadır.

    Alan Ölçü Birimleri Nelerdir?

    En sık kullanılan alan ölçü birimlerini ve tanımlarını şöyledir.
    • Metrekare, kenar uzunluğu 1 metre olan karenin alanıdır.
    • Dönüm, eski ölçü birimlerinden olup 1000 m² ye denk olarak kullanılmaktadır.

    Alan Ölçü Birimleri ve Simgeleri

    Birim Adı Kısaltma
    Ayak Kare ft²
    Kilometrekare km²
    Hektometrekare hm²
    Dekametrekare dam²
    Metrekare
    Desimetrekare dm²
    Santimetrekare cm²
    Milimetrekare mm²

    Bu hesaplama sayesinde kilometrekare, santimetrekare, milimetrekare ve dönüm birimleri arasında çevrim yapabilirsiniz.
    Hesaplamak istediğiniz miktarı ilgili birime yazdıktan sonra Enter' a basarak hesaplama yapabilirsiniz.