Açı Birim Çevirici


derece
radyan
tur
grad
milyem


 • İlgili Hesaplamalar

 • Açı Birimleri Nelerdir?


  Açı Nedir?

  Açı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının veya birbirini kesen iki doğrunun kesiştikleri noktada oluşturdukları şekildir.

  Açı Çeşitleri Nelerdir?

  En sık kullanılan açı çeşitleri aşağıda tanımlanmıştır.
  • Dar Açı, derece cinsinden değeri 90° altında olan açılardır.
  • Dik açı, birbiri ile dik kesişen iki doğru arasındaki 90°’lik açıdır.
  • Geniş açı, derece cinsinden değeri 90° üzerinde olan açıdır.
  • Doğru açı, 180°’lik açıyı ifade etmektedir.
  • Tam açı, 360°’lik açıdır, tam bir turdur.
  • Komşu açı, birer ışınları ve açı köşeleri ortak olan açılara denir.
  • Tümler açı, birbirini 90° ye tamamlayan açılara denir.
  • Bütünler açı, açı ölçüleri toplamı 180° olan açılara denir.

  Açı Ölçü Birimleri Nelerdir?

  • Derece (°), Dairenin 360 eşit parçaya bölünmüş yaylardan her birine derece denilir. Bu durumda dairenin tüm ölçüsü 360° dir.
  • Radyan, dairede yarıçap uzunluğundaki bir yayı gören merkez açısının ölçüsüne denir. Derece = Radyan * (180 / π) formülü ile hesaplanır.
  • Tur, dairenin tamamını ifade etmektedir. 1 tur 360° dir.
  • Grad, dairenin 400 eşit parçaya bölünmüş yaylardan her birine verilen isimdir. Bu durumda daire 400 graddır.
  • Milyem, dairenin 640 eşit parçaya bölünmüş yaylardan her birine verilen isimdir. Bu durumda daire 6400 milyemdir.
  Bu hesaplama aracı sayesinde derece, radyan, tur, grad ve milyem birimleri arasında dönüştürme yapabilirsiniz. Derece kaç radyandır, radyan kaç grad eder veya grad kaç milyem eder gibi sorularınıza cevap alabilirsiniz.